fbpx

Prosimy, wesprzyj naszą działalność.

 

 

Fundacja Wędkarze Bez Barier naszym celem jest inicjowanie, organizowanie i promowanie turystyki, kultury fizycznej, wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego, szczególnie wśród osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych. Prowadzimy warsztaty wędkarskie i zawody wędkarskie oparte o program RYBOTERAPIA, skierowane do Zespołów Szkół  Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Organizujemy również imprezy wędkarskie, skierowane do osób z niepełnosprawnościami.